Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Foreningssider ejes og administreres af Webtimisten
Torvegade 7
7323 Give

CVR nr.: 31969239

Telefon: 93 94 93 84

E-mail: kontakt@foreningssider.dk

Tak fordi du har valgt at bruge Foreningssider, en del af Webtimisten, som din hjemmesideløsning. Vi glæder os til samarbejdet.

De følgende forretningsbetingelser gælder alle, der besøger vores hjemmeside eller benytter vores tjenester/ydelser, og er til for at beskytte både dig og os. Ved at oprette en hjemmeside/bruger hos Foreningssider tilkendegiver og bekræfter du dit samtykke til disse betingelser.

Det er vigtigt at læse og forstå betingelserne. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du forlade hjemmesiden og samtidig afbryde dine tjenester/ydelser hos Foreningssider.

Domæner

Det er muligt at få tilknyttet et nyt eller eksisterende domæne til hjemmesiden. Du er ansvarlig for at sikre, at domænet er ledigt. Foreningssider tilbyder oprettelse af nye domæner mod ekstrabetaling.
Vi kan tilbyde gratis hosting/DNS service af dit domæne.

Domæner er underlagt yderligere og separate betingelser fra den relevante NIC eller registrar (det pågældende domænes registrator. Eksempelvis dk-hostmaster for danske domæner og ICANN for .com domæner osv). Det er vigtigt at overholde disse separate betingelser, da du ellers kan miste dit ejerskab og brugsret til et domæne, du har købt. Foreningssider kan ikke holdes ansvarlig for tab af domæne.

Ved domænebestilling erklærer du som registrant af domænet, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens navn. Foreningssider formidler ydelsen og har intet ansvar i forbindelse med registreringen af domænet og kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse med oprettelse/flytning af domænenavnet. 

Priser

Alle priser er oplyst og opkræves i danske kroner inkl. moms. Alle tjenester/ydelser og abonnementer betales forud for den valgte periode.

Eventuelle prisjusteringer træder først i kraft ved senere fornyelse af den købte tjeneste/ydelse.

Betaling

Foreningssider modtager betaling med Bankoverførsel. Betaling vil først blive trukket på din konto, når du vælger abonnement og oplyser betalingsform.

Foreningssider bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Der betales forud pr. år. Abonnementet fornyes automatisk før betalingsfrist for tilsvarende periode og betalingsmetode som ved oprettelsen, indtil det opsiges skriftligt pr. e-mail til os. Se også under opsigelse for gyldig opsigelse.

For at sikre at din hjemmeside ikke bliver lukket, er det dit ansvar at tjekke at den automatiske fornyelse af abonnementet er gennemført og i modsat fald give besked om, at det ønskes fornyet pr. e-mail til os.

Levering

Du opretter selv din hjemmeside, når du ønsker det. I.f.m. oprettelse kræves et foreningsnavn, evt. CVR, kontaktoplysninger, e-mail, foreningens domænenavn, et valg af ydelse/abonnement samt betaling via debit/kreditkort. Manglende opdatering af dine kontaktoplysninger anses for væsentlig misligholdelse af aftalen.

Overdragelse

Det er ikke tilladt at overdrage din brugsret til hjemmesiden til tredjepart, hverken ved udlån, udleje, salg eller på anden måde.

Ved misbrug forbeholder Foreningssider sig retten til at ophæve enhver aftale.

Foreningssider er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjepart f.eks. ved salg af virksomheden eller anvendelse af underleverandører. 

Ændring af aftalen

Foreningssider kan ændre i aftalen med 1 måneds varsel. Hvis du ønsker at opsige din aftale på baggrund af en sådan ændring, skal det ske inden for den normale opsigelsesfrist. Vi oplyser dig om sådanne ændringer til den e-mail adresse, du har oplyst. Forbedringer/systemopdateringer gælder ikke som ændringer i aftalen.

Ophør / Opsigelse

Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige din aftale inden udløbet af en abonnementsperiode. Der ydes ingen refusion ved opsigelse.

Opsigelse skal ske senest 1 måned før betalingsfrist, ellers fornyes abonnementet automatisk jvf. den valgte abonnementsperiode.

Foreningssider kan opsige din aftale med 1 måneds varsel, f.eks. i.f.m. manglende betaling. Ved ulovligt eller stødende indhold eller misbrug af enhver art forbeholder Foreningssider sig ret til at opsige aftalen med øjeblikkeligt varsel. Herefter vil du ikke længere kunne få adgang til hjemmesiden og indhold på siden. I den forbindelse har Foreningssider ingen ansvar for sikkerhedskopi af indhold/data.

Abonnementer - ophør

Abonnementer betales forud pr. år som valgt ved oprettelsen og beløbet trækkes før udløb af en periode for at sikre at dine købte tjenester/ydelser fortsat er tilgængelige. Såfremt Foreningssider ikke er i stand til at trække betalingen automatisk vil du modtage en påmindelse om betalingsfristen. Reagerer du ikke, risikerer du, at dine tjenester/ydelser bliver lukket ned, hvilket vil ske 3 måneder efter betalingsfristen er overskredet.

Domæner - ophør

Det er ikke muligt at fortryde bestilling af et domæne, da domæner er unikke. Dette gælder også fejlregistrering af domæner, ved eksempelvis stave- og tastefejl. Køb og fornyelse af domæner står du for via dk-hostmaster.dk eller anden domæneudbyder. Foreningssider overtager herefter den tekniske behandling, som gør, at dit domæne peger på din hjemmeside.

Ophævelse

I tilfælde af misligholdelse af aftalen fra din side vil Foreningssider sende dig varsel om misligholdelsen, og derefter kan Foreningssider uden yderligere varsel lukke din hjemmeside. 

Ydelse og serviceniveau

Beskrivelse af ydelsen

Vi arbejder hele tiden på at optimere løsningen, vi leverer. Design og system ændringer til løsningen bliver automatisk opdateret også hos eksisterende brugere. Der vil dermed kunne forekomme ændringer, men der vil være tale om forbedringer, som ikke giver ret til at træde ud af en aftale. 

Ved større opdateringer kan der forekomme situationer, hvor systemet og/eller din hjemmeside ikke er tilgængelige. Det vil kun være i korte perioder og Foreningssider påtager sig intet ansvar over for dig/dine brugere.

Drift / Oppetid

Foreningssider tilstræber en optimal oppetid på 100%, men påtager sig intet ansvar og dækker ikke ulejlighed, eventuelle tab/manglende omsætning i.f.m. eventuelle nedbrud, hvor tjenesten kan være utilgængelig eller kun tilgængelig i begrænset omfang. Det gælder også, hvis nedetid skyldes tredjepart, underleverandører, internetudbydere eller force majeure.

Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure.

Som force majeure betegnes bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nøglemedarbejderes sygdom eller dødsfald, IT- og systemnedbrud, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Foreligger der force majeure hos en af parterne i mere end 40 dage, kan hver af parterne hæve aftalen helt eller delvist for fremtiden. Ved ophævelse på grund af force majeure kan ingen af parterne kræve erstatning.

Backup

Foreningssider foretager daglig backup af system og data, men påtager sig intet ansvar i.f.m. evt. tab af data f.eks. ved manglende betaling/ophør af abonnement. Du skal derfor selv sikre backup af data som f.eks. tekster, billeder, filer, e-mails osv.

Rettigheder

Du har ved betaling af en tjeneste/ydelse ret til at bruge denne løsning inkl. design og billeder på det site og i den periode, som du betaler for. Du har ikke ret til at kopiere design, objekter, koder, billeder osv. til en ny platform/hjemmeside. Foreningssider ejer alle rettigheder til systemet, herunder ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder.

Du må kun bruge vores hjemmesideløsning og tjenester/ydelser til lovligt formål. Du har ansvar for at sikre alle rettigheder til indholdet på din hjemmeside, f.eks. tekst, billeder, videoer, logoer, kunstværker, grænseflader, litterære værker og alt andet indhold. 

Du har ansvar for ikke at have personfølsomme oplysninger tilgængelige på din hjemmeside, dvs. at du skal sikre tilladelse til at vise kontaktoplysninger på personer i din forening, f.eks. e-mail på foreningens formand.

Foreningssider har stillet billed- og tekstforslag til rådighed, men det er dit ansvar at slette og tilpasse indhold, så du sikrer, at indholdet stemmer overens med det, din forening står for/tilbyder.

Foreningssider har ikke sat en begrænsning på mængden af data på den hjemmeside, du opretter i vores løsning. Der er i princippet intet loft på mængden af data, som den enkelte bruger må lægge ind, men vi forbeholder os dog retten til at håndhæve 'fair use' - en rimelig anvendelse. D.v.s. at 10, 25 eller 50 billeder fra et arrangement er ok, mens flere hundrede billeder ikke er rimeligt. Ligeledes har billeders kvalitet/opløsning også betydning for, hvor meget datamængden belaster systemet.

Foreningssider påtager sig intet ansvar for lovligheden af indholdet på din hjemmeside, men forbeholder os ret til at lukke din side, hvis vi bliver opmærksomme på ulovligt indhold, og der ydes ingen refusion i den forbindelse.

Fejl og mangler

Systemfejl

Ved systemfejl forstås fejl, som ikke skyldes din anvendelse af systemet.

Fejlmelding af systemfejl kan foretages på Foreningssiders supportside, telefon eller e-mail.

Foreningssider afhjælper systemfejl hurtigst muligt og inden for en rimelig frist på hverdage.

Brugerfejl

Ved brugerfejl forstås fejl, som skyldes brugerens anvendelse af systemet eller manglende kendskab til systemet. Foreningssider henviser til tilgængelig dokumentation og vejledning og er ikke forpligtet til at levere yderligere vejledning. 

Dokumentation og vejledning til brug for systemet findes på Foreningssider.dk's supportside Hjælp til Foreningssider.dk

Fortrydelsesret

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Klagemuligheder

Ønsker du at klage over vores tjenester/ydelser, kan du sende en e-mail til os.

Lovvalg og værneting

Såfremt du er erhvervsdrivende, skal tvister mellem parterne, der udspringer af aftalen, og som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved Retten i Horsens.