Om lokalråd

Lokalråd og nærdemokrati

Kommunerne i Danmark gør meget ud af samarbejdet med lokalråd. I Vejle Kommune er der f.eks. 33 lokalråd, som er startet og drevet af lokale borgere. Lokalrådene er frivillige foreninger, åbne for alle og med en samarbejdsaftale med kommunen.

Om Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle

Udvalget består af ni politikere og beskæftiger sig med udvikling, planlægning og koordinering af kommunale aktiviteter i forhold til landsbyer og landdistrikter.

Udvalget støtter op om borgere og foreningers projekter og aktiviteter, der fastholder stærke og levedygtige landsbyer og landdistrikter i samspil med Vejle by og de øvrige centerbyer i kommunen. Udvalget udvikler og implementerer Vejle Kommunes politik for lokalområder og landdistrikter og samarbejder med kommunens lokal- og udviklingsråd. Udvalgets medlemmer deltager gerne i møder med borgerne om lokale udfordringer og problemstillinger.

Lær dit lokalråd at kende

Find inspiration og bistand til at udvikle lokalsamfund og projekter.

Lokalrådets formål

Lokalrådets formål er:

 • at varetage lokalsamfundets interesser.
 • at fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet.
 • at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.
 • at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.
 • at fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, politikere og myndigheder.

Du kan læse mere om formålet med lokalråd og hvordan f.eks. Faaborg-Midtfyn Kommune hjælper de lokale netværk.

Kanal til kommunikation

Lokalrådet er en kanal til tovejskommunikation

Den ene vej kan rådene give kommunalbestyrelsen vigtige input – f.eks. om borgernes mening om en kommuneplan eller særlige lokale ønsker og behov, som kommunalbestyrelsen måske ellers ikke vil blive gjort opmærksom på.

Den anden vej kan kommunalbestyrelsen bruge rådene som et strategisk kommunikationsredskab til at få budskaber ud lokalt.

Lokalrådet kan bruges:

 • som kommunikationsredskab
 • som platform for dialog
 • som katalysator for ideer
 • til at fremme et aktivt medborgerskab
 • til at synliggøre lokale ønsker og behov
 • til at skabe synergi på tværs af lokale foreninger

Hjemmeside til lokalrådet

Lokalrådet kan med fordel oprette en hjemmeside, hvor de kan synliggøre deres arbejde og samle al information, så det er let for alle borgere i lokalområdet at holde sig orienteret om lokale interesser.

Hvis informationen og debatten kun foregår i avisen eller på de sociale medier, kan det være svært at bevare overblikket og fastholde fakta. Bruger man derimod lokalrådets hjemmeside til at informere, kan alle finde tilbage til forslag og beslutninger og følge udviklingen. Det giver mulighed for at bidrage konstruktivt til debatten, hvilket styrker demokratiet.

I nogle kommuner har man bl.a. brugt lokalrådene til:

 • at sparre om kommuneplanen
 • at vurdere, hvor en ny daginstitution skulle placeres
 • at sparre om trafikforhold – herunder cykelstier
 • at diskutere arealudlægning - til f.eks. legeplads, naturstier, mountainbike ruter

Disse emner kan præsenteres overskueligt og mere uddybende på lokalrådets hjemmeside.

Kontakt Foreningssider for nærmere information eller prøv selv, hvor let det er at oprette en hjemmeside til dit lokalråd.

Kært barn har mange navne...

Borgerforening, landsbyråd, landsbylaug, lokalråd, udviklingsråd. Hvad skal barnet hedde?

Det kommer an på størrelsen af området, man bor i, men de har alle det til fælles, at de bygger på frivillig arbejdskraft, typisk ildsjæle fra det lokale foreningsliv, der brænder for bestemte sager, og arbejdet handler om samarbejde med kommunen og dialog med byrådet i et fælles forsøg på at inddrage borgerne og sikre et samfund i udvikling.

Et fællesråd er en sammenslutning af foreninger/råd i en række lokalsamfund.

Læs meget mere om de forskellige råd og foreninger, og bliv klogere på forskellen på dem.

Før I går i gang

Et lokalråd er et forum for dialog, samarbejde og udvikling i lokalsamfundet, og samtidig et forum for tværgående samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund i kommunen og med kommunen.

Et lokalråd skal afspejle det lokalsamfund, der ligger inden for lokalrådets geografiske område. Derfor skal enhver borger i området have mulighed for at kunne opstille til lokalrådet. Dette er vigtigt for at sikre, at lokalrådet er et demokratisk forum, hvor alle kan deltage, og hvor alle kan blive hørt.

Få mere inspiration til arbejdet med lokalråd fra Assens Kommune.