Sponsorer

Sponsorer

Hvis din forening har sponsorer, kan de hjælpe foreningen økonomisk enten direkte med et beløb eller ved at betale for en fast udgift, som f.eks. en ny hjemmeside på Foreningssider.dk. Til gengæld kan din forenings sponsorer blive vist på din forenings hjemmeside.

Kontakt lokale virksomheder, som ofte gerne vil støtte med et større eller mindre beløb mod til gengæld at få omtale på jeres hjemmeside eller i jeres kommunikation på de sociale medier.

Sponsorer

Sponsorer oprettes under Sponsorer (den med hjertet i træstrukturen) og der indsættes link under Indstillinger (siden med tandhjul) under punktet Bund.

Når du opretter sponsorer, kan du angive værdien af sponsoratet samt start- og slutdato for sponsoratet.

Sådan opretter du sponsorer.

Visning af dine sponsorer

På selve siden Sponsorer, vises de enkelte sponsorgrupper. Vælges der ingen sponsorgrupper, vises alle grupper, der har sponsorer tilknyttet.

Sådan viser du dine sponsorer.

Sponsorgrupper

Har din forening flere sponsorer, som bidrager med forskellige beløb, kan værdien af sponsoratet angives med de forskellige sponsorgrupper.

Sponsorgrupper oprettes under Sponsorgrupper (den med stjernen i træstrukturen).

Sådan opretter du sponsorgrupper.