Indstillinger - link til sponsorer

Indstillinger

Under Indstillinger (siden med tandhjul) under punktet Bund indsættes link til siden, hvor du præsenterer dine sponsorer.

Sponsor Indstillinger

Se også

Visning af dine sponsorer

På selve siden Sponsorer, vises de enkelte sponsorgrupper. Vælges der ingen sponsorgrupper, vises alle grupper, der har sponsorer tilknyttet.

Sådan viser du dine sponsorer.

Sponsorgrupper

Har din forening flere sponsorer, som bidrager med forskellige beløb, kan værdien af sponsoratet angives med de forskellige sponsorgrupper.

Sponsorgrupper oprettes under Sponsorgrupper (den med stjernen i træstrukturen).

Sådan opretter du sponsorgrupper.