Links i bunden af siden

Sådan retter du links i bunden af siden

Under Links i bunden tilføjer du, hvilke sider, der skal kunne tilgås fra links i bunden af siden.

  • Klik på Indstillinger (tandhjulet) nederst i menuen til venstre.
  • Klik på Bund.

Nederst på siden finder du blokken 'Links i bunden'. Her kan du slette eller redigere links og indsætte nye links.

  • Klik på Tilføj og vælg den side, du vil linke til. Sidenavnet vises automatisk som link, når du trykker Gem og udgiv.

Du kan bytte om på rækkefølgen af disse links ved at klikke, holde og flytte til ny position.

Gem og udgiv.

Indstillinger Bund
Links Bund