Personer

Person

Hvordan oprettes nye personer?

Klik på siden Personer.
Klik på Opret Person og navngiv siden.

For hver person kan angives:

  • Titel
  • Telefon
  • E-mail adresse

Du kan også tilføje et foto. Det gør det lettere for nye medlemmer af din forening at genkende foreningens kontaktpersoner til arrangementer i foreningen.

Ved de forskellige events eller hold vælges den relevante person.

Opret f.eks. alle trænere under Personer. De enkelte trænere kan så trækkes ind på flere forskellige hold. Hvis en træner ændrer telefonnummer eller e-mail, skal det kun opdateres ét sted under Personer.