Menupunkter

Sådan retter du menupunkter

Menupunkterne på din hjemmeside kaldes Navigation.

Her bestemmer du hvilke sider, der skal kunne tilgås fra menuerne øverst på din hjemmeside.

  • Klik på tandhjulet 'Indstillinger' nederst i menuen til venstre.
  • Klik på Navigation.

Her kan du slette eller redigere links og indsætte nye links i både Topnavigation og Hovednavigation.

Du kan bytte om på rækkefølgen af menupunkterne ved at klikke, holde og flytte til ny position.

Se under Sider sorteres hvordan rækkefølgen af sider ændres.

Gem og udgiv.

Navigation