Billeder

Klik på Billede
Klik på Billede

Billeder fra arkiv

Sådan vælger du billeder i dit arkiv.

  • Klik på Tilføj indhold og ikonet for Billede.
Klik på +
Klik på +
  • Klik på + ud for Billede for at vælge et billede fra arkivet.

Billeder i mapper

Hvis du ønsker at vælge et billede fra en anden mappe, kan du vælge en anden mappe ved at klikke et niveau tilbage i mappestrukturen.

Når du opretter mapper til dine billeder, kan du bedre bevare overblikket, hvis du uploader mange billeder til dit arkiv.

Billed Mapper