Billeder

Klik på Billede
Klik på Billede

Billeder fra arkiv

Sådan vælger du billeder i dit arkiv.

  • Klik på Tilføj indhold og ikonet for Billede.
Klik på +
Klik på +
  • Klik på + ud for Billede for at vælge et billede fra arkivet.

Billeder i mapper

Hvis du uploader mange billeder til dit arkiv, kan du bedre bevare overblikket, hvis du opretter og navngiver mapper til grupper af billeder.

Ønsker du at vælge et billede fra en anden mappe, kan du vælge en anden mappe ved at klikke et niveau tilbage i stien/mappestrukturen.

Billed Mapper

Billedgalleri

Når du laver et billedgalleri, kan du lave det på to måder afhængigt af, hvordan du har opbygget dit mediearkiv og sorteret billeder i mapper.

  1. Du kan vælge et billede ad gangen til dit galleri, evt. fra forskellige mapper. Her skal du klikke på teksten under mappen (mappenavnet) for at åbne mappen. Herefter kan du vælge de enkelte billeder.
  2. Du kan også vælge en hel mappe til dit billedgalleri. Hvis alle billeder i en mappe i mediearkivet skal vises i galleriet, skal du klikke på selve mappen (ikke på mappenavnet).

Du kan gå tilbage i arkiv og vælge et billede fra en anden mappe, eller hele mappen, ved at klikke et niveau tilbage i stien/mappestrukturen.