Hvad er en forening

Foreninger og formål

En forening er en gruppe mennesker, der finder sammen om en fælles interesse eller et bestemt formål, eller en sammenslutning af institutioner, organisationer, virksomheder, lande eller lignende, hvis formål det er at dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser.

En forening kan have et almennyttigt formål, f.eks. sociale- og velgørende foreninger, idrætsforeninger og borgerforeninger eller den kan have et økonomisk formål, f.eks. andelsselskaber.

Vedtægter og bestyrelse

Vedtægter for foreningen udformes af foreningens medlemmer og er de fælles spilleregler for, hvordan medlemmerne i foreningen ønsker at fungere sammen. Læs mere om foreninger her, hvor I også kan finde hjælp til at formulere foreningens vedtægter.

En bestyrelse er det øverste ledelsesorgan i et selskab, en forening eller en organisation og bliver typisk valgt på en generalforsamling af foreningens/organisationens medlemmer eller selskabets ejere. Bestyrelsens formål er at forestå den overordnede ledelse af foreningen/organisationen/selskabet.

Foreninger i Danmark

Foreninger spiller en stor rolle i det danske samfund. Mange anliggender, der i andre lande forvaltes af offentlige institutioner, varetages i Danmark af private foreninger, eventuelt med offentligt tilskud. Læs om foreninger her, hvor I også kan finde hjælp og inspiration til at starte en ny forening.

Opret en hjemmeside til din forening